Kulturportal LUND

 

Krognoshuset

Krognoshuset

RK_krognoshusetKrognoshuset är Lunds äldsta bevarade profana byggnad. Man trodde länge att den var en rest av Svartbrödraklostret. I början av 1900-talet  blev det dock klart att byggnaden ingått i en privat gårdsanläggning, som innefattade hela det nuvarande Mårtenstorget. Detaljer i huset tyder på att det är från 1300-talet. Under 1300- och 1400-talet  ägdes huset av adelssläkten Krognos.  Under 1700-talet ägdes huset av flera professorer, bland annat Johan Jacob Döbelius. 1905 renoverades byggnaden av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin  som ville att den skulle få ett mer klosterlikt utseende.

I Krognoshuset fanns fram till 1890-talet den sk Göingakrogen, läs mer här.
Läs mer om huset och dess historia här.

1929 överlät Lunds stad byggnaden åt Konstföreningen Auras, läs mer på föreningens hemsida.