Kulturportal LUND

 

Grand Hotel

Grand Hotel

RK_grandGrand Hotel uppfördes 1896-98 av Lunds Spritförädlings AB, ett av privatpersoner bildat konsortium med Axel Westerström som direktör. Byggmästare var H Forsberg.
Hotellbyggnaden är uppförd i fyra våningar. Den bildar en monumental fond för Bantorget. Stilen kan liknas vid fransk slottsarkitektur från renässansen. Fasaden är i ljusröd övedsklostersandsten och gul skrombergaförbländer. Taket är täckt med svart glasplåt. De två hörntornen med branta tak är täckta med skiffer. Stenhuggeridetaljerna är i rosa sandsten. Tredje våningens fönster har inläggningar i vitgul marmor.

Hotellet var från början inrett till restaurang med caférum, biljardsal samt ett 60-tal resanderum. Flera större renoveringar har genomförts. Ursprunglig är huvudtrappan av vit marmor. Där finns fina målade fönster utförda av C A Andersson. Även stora festsalen är i stort sett bevarad med målningar av Svante Thulin.

2018 fick Grand Hotel två nya verandor mot det nyrenoverade Bantorget.

Läs mer: Lunds kommuns bevaringsprogram