Kulturportal LUND

 

Vilhelm Ekelund

vilhelmekelundEkelund, Vilhelm, 1880–1949, författare. Med sina symboliskt laddade dikter blev Ekelund en pionjär för den fria versen i Sverige och en föregångare till den lyriska modernismen. Hans tidiga dikter var inspirerade av den skånska naturen. Snart vidgades dock perspektivet med europeiska intryck i Melodier i skymning (1902). Elegier (1903) och In Candidum (1905) har ett brustet, romantiskt tonfall. Ett klassiskt uttryckssätt präglar Dithyramber i aftonglans (1906). Vid denna tid tog han dock avstånd från det känslofrosseri som han ansåg behärskade dikten och övergick till att producera aforismer och essäer för en alltmer exklusiv läsekrets.

Antikt ideal (1909) och Båge och lyra (1912) gestaltas en heroisk livssyn. Med Nordiskt och klassiskt (1914) mildras tonen i Ekelunds författarskap. Förutom från Nietzsche och Goethe hämtade han inspiration från Emerson och Swedenborg. Från och med Lefnadsstämning (1925) drev han en personlig och medvetet otidsenlig linje i sina verk. En lång rad författare har inspirerats av Ekelund, från generationskamrater till modernister som Edith Södergran, Gösta Oswald och Karl Vennberg.

Läs mer om Vilhelm Ekelund i Lund här.

Källa: NE.se