Kulturportal LUND

 

Helgonabrunnen

parkhelgonabacken1838 lät akademiapotekare Forshaell "genom särdeles godhet av biskop Faxe" uppföra en stor träpaviljong på Helgonabacken, inte långt från biskopsgården. Denna kuranstalt, finare kallad "salong för brunnsdrickning", fick det stiliga namnet Helgonabrunnens Carlsbaderinrättning (efter den tjeckiska kurorten Karlsbad).

Läkarvården åtog sig den kände kemisten och läkaren Bruzelius. Då brunnsperioden inföll på sommaren, var det lätt för gästerna att skaffa logi i de lediga studentrummen. På området fanns en järnhaltig källa och annat hälso- och mineralvatten importerades. Man utgav också en egen tidning; Allhelgona Brunns Tidning. När stället var som populärast hade det över 500 gäster per säsong. Ett par, tre gånger i veckan anordnades bl a baler och musiksoaréer

Även studentkåren kom att använda brunnssalongen för sina tillställningar, inte minst de med nordisk prägel. 1842 tågade till exempel 170 danska studenter upp till ett sommarfagert Helgonabacken med sina svenska värdar. Efter att brunnsdrickningen upphört 1844, kom både nations- och beväringsfester att äga rum i brunnssalongen, en av Lunds större festlokaler på den tiden.

Text: Bengt Karlsson. Kaféer, Kondis & Krogar i Lund. Gamla Lunds årsskrift 1993.