Kulturportal LUND

 

Ombyggnad AF 1909 - 1911

af_1909_1911_banner

Akademiska Föreningen byggs om, 1909-1911

De äldsta delarna av Akademiska Föreningen byggdes 1851 och ritades av arkitekten H J Strömberg. 1868 kom tillbyggnaden mot Sankt Annegatan till, men redan 1880 började man planera för en ny tillbyggnad. Den kände arkitekten Helgo Zettervall ritade ett förslag och de hus som var belägena norr om det befintliga AF-huset köptes in. Zettervalls förslag kom dock aldrig att genomföras, utan istället var det ett förslag från Landskronaarkitekten Fredrik Sundbärg som påbörjade att byggas 1909. Denna ombyggnad av Akademiska Föreningen stod färdig 1911 (senare har flera ombyggnationer gjorts).

Bildsviten är från Kulturens arkiv i Lund och visar AF före 1909, de hus som köptes in och revs, byggarbetet samt det färdiga resultatet efter 1911.