Kulturportal LUND

 

Horn i gropen

Sankt Mikael horn

 

Fem veckor kvar och det är bråttom i arkeologernas grop vid Stora Algatan. Och det är blött efter allt regn andra veckan i september. 

Men arkeologen Krister Tayanin visar stolt upp några av dagens fynd, hantverk av horn.

Det görs många fynd i gropen som berättar om hur man levde och livnärde sig på medeltiden i Lund. 

Det som Tayanin visar upp är från ett större hjortdjur. Att man både jagade och åt vilt finns det många bevis för. Arkeologerna fortsätter att gräva i resterna i brunnar.

Osteologen Felicia Hellgren skriver om fyndet av en uggla. Det tyder på så kallad falkenering. Vilket innebär jakt med hjälp av rovfåglar.

Förutom ben så har dagen gett en ring i kopparlegering.

Arkeologerna närmar sig botten och hoppas i mitten av oktober vara nere på 900-talet. Nu kan man se 1100-talet och eventuellt finns det rester av ett hus under där man nu i september undersöker jordlagren.

Ett hus är redan framme med ett tegelgolv.

— Men det är nog det tarvligaste och enklaste hus jag grävt fram. Troligen har det varit någon form av jordkällare, säger Krister Tayanin.

Arkeologi är numera inte bara smutsigt rotande. Den digitala tekniken har nått groparna. Vid arbetsbodarna står en kamera som gör en digital karta över utgrävningsområdet.

— Det är annat det än förr när arkeologerna fick rita kartor för hand, säger Tayanin, som i fickan har en läsplatta där han prickar in sitt grävande och sina fynd.

Text: Ingrid Nathell, foto:IA

Mer om benfynden kan man läsa i Kulturens blogg.

 

Vår serie om utgrävningarna i Sankt Mikael
Vad finns i gropen?

Nya fynd i gropen
Gropen har nått 1400-talet
Gropnytt
Gamla brunnar i gropen