Kulturportal LUND

 

Minne av en förgången era

 

Serien Märkvärdigheter är egentligen slut, men i våras lämnade Claes Wahlöö in denna artikel, som kom att bli det sista han skrev för Kulturportalen.

 

Busskylt ÅR

 

På Maskinvågen sitter en bortglömd skylt på sin rörstolpe. Den minner om förpackningsföretagat Åkerlund och Rausing som etablerades i Lund 1937 och växte till Lunds största industri. Fabriken fick till och med en egen hållplats – Källbymölla –vid den närbelägna stambanan. En starkt bidragande orsak till detta var från början att många av arbetarna bodde i Malmö. Så småningom ändrades rörelsemönstren och 1974 slopades hållplatsen. Som kompensation upprättades då en busslinje mellan Lund C och Maskinvägen. Tiden gick och Å&R-arna blev alltmer bilburna. Lönsamheten för linjen som drevs av Linjebuss försvann och i december 1992 var det dags för nedläggning.  Nu står skylten med budskapet ”industribuss” övergiven och i en inte alltför avlägsen framtid kan den rentav bli det sista manifesta spåret av en era i Lunds industrihistoria.

 

Text och foto: Claes Wahlöö

Källa
Sandin, Gunnar. Kring Lund C. Gamla Lunds årsbok 1999.

 

 

 

2019-08