Kulturportal LUND

 

Svartbrödernas tegelugn

Svartbrödernas tegelugn

 

Inom dominikanklostrets område påträffades 1986 resterna av en stor ugn för tegeltillverkning. Munkarna behövde mycket tegel för sitt klosterbygge men kan också ha sålt till utomstående.

Grundmurarna runt ugnen visar att den legat inne i en byggnad,. skyddad för väder och vind. Den hade fyra brännkammare där de handslagna råteglen staplades in. Troligen varvade munkarna tegelbränning med av murkalk.

Ugnen bedöms ha varit igång ca 1370-1400.

Till höger, utanför bild, löper Magle Stora Kyrkogata.

 

Text: Claes Wahlöö. Foto: Kulturen