Kulturportal LUND

 

Sankt Stefans kyrka

Sankt Stefans kyrka

 

Vid utgrävningen 1977-78 i kv Repslagaren kunde hela grundmuren till S:t Stefans kyrka friläggas. Templet började byggas 1110. Det breda tornet tillbyggdes under 1100-talets andra hälft.

Stenkyrkan var inte den första på platsen. Den hade föregåtts av en stavkyrka uppförd 1050.

Sammanlagt undersöktes 3.500 gravar på den stora kyrkogården.

Efter avslutade undersökningar skulle ruinen rekonstrueras på Fredentorps då nya gravplats. Av detta politiskt betingade beslut blev en kompromiss där en del av grundstenarna fick markera konturen till den efter reformationen 1536 rivna kyrkan. Ett stort arbeta hade lagts ner på att märka alla stenar så att de skulle hamna på rätt plats vid rekonstruktionen. 

Text: Claes Wahlöö, foto: Kulturen

Läs mer:
Mårtensson, Anders W. S:t Stefan i Lund. Gamla Lund 63. 1980

 

 

2019-07