Gubben på taket

Gubben på taket

 

 

Drottens kyrka byggdes om i slutet av 1130-talet. Kung Niels, som regerade 1107-34, är en trolig inititativtagare och viktig finansiär. Delar av yttertaken täcktes, möjligen för första gången i Danmark med plana tegelpannor. Rester av denna taktäckning hittades 1984 i en avskrädesgrop.

På ett av pannfragmenten finns en ristning som visar kyrkan och dess torn. På långhustakets nock sitter en man som håller i eller bygger på tornet. I den naiva ristningen  är han jättelik i förhållande till byggnaden. Figuren har lett till olika tolkningsförslag. Är det en takläggare, en skyddsande eller tvärtom en djävul som hotar den sanna tron? Högst troligt är att detta är den äldsta avbildningen av en lundakyrka.

Tegelmakaren lämnade de efterkommande mycket att fundera på med sin snabbt utförda ristning. Under alla omständigheter har vi här ett exempel på genuin folkkonst från 1100-talet.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Lars Westrup

 

 

 2019-05