Kulturportal LUND

 

Drottens kyrka

Drottens kyrka

 

Kyrkan som burit namnen Sankt Salvator, Trinitatis och Drotten började rivas en tid efter reformationen 1536, men ännu 1544 stod den kvar som ruin.

Modellrekonstruktionen presenterar templet som det bör ha sett ut fram tills rivningen inleddes. Då hade det stått på sin plats i nära femhundra år och byggts om vid minst tre tillfällen.

Tusentalskyrkan hade troligen ett torn över korsmitten. När premonstratenserna övertagit den omkring 1150 förlängdes koret och byggdes ett tvärskepp till koret samtidigt som tornet tillkom i väster.

Under 1200-talets första fjärdedel tycks kyrkan ha drabbats av en katastrof, troligast en förödande brand, som ledde till att korsarmarna revs och att koret och absiden byggdes om. I slutet av 1200-talet välvdes kyrkan som dittills haft ett plant innertak av trä.

I början av 1300-talet lämnade premonstratenserna Lund och då övergick Drottens kyrka till att vara en renodlad sockenkyrka.  

Modellen finns i museet vid Kattesund med de mäktiga grundmurarna efter kyrkan som också finns markerad i Kattesunds stenläggning.

Drottens kyrka var med sin längd 55 m näst störst av Lunds alla medeltidskyrkor och den största enskeppiga kyrkan i Norden.


Text: Claes Wahlöö, foto: Lars Westrup


Läs mer:

Drotten. Mitt i den lundensiska medeltiden. Stiftelsen Lundaguide. 2007

Cinthio, Maria. De första stadsborna. 2002

 

 Hela serien Spadtagen hittar du här

 

2019-04