Kulturportal LUND

 

Ida Nilsson, arkeolog och skulptör

Nilsson IdaIda Nilsson växte upp i Lund i mitten av 1800-talet, och som dotter till Sven Nilsson, professor i zoologi, geolog, arkeolog, ornitolog fick hon, trots dåtidens syn på kvinnors utbildning, möjligheter som de flesta jämnåriga aldrig kom i närheten av. Hon kom att verka som skulptör, amatörarkeolog och folkminnesdokumentalist..

Läs mer om Ida Nilsson