Kulturportal LUND

 

Sven Nilsson

Nilsson SvenSven Nilsson beskrivs som osedvanligt begåvad och med en vetenskaplig lidelse och en outtröttlig arbetsförmåga. Som zoolog blev han skolbildande i Sverige, som geolog och paleontolog var han i flera avseenden pionjär och som arkeolog en internationellt erkänd auktoritet. Hans namn var känt och aktat långt utanför landets gränser.

Läs mer om Sven Nilsson