Kulturportal LUND

 

Hyddan vid dammen

Filterbyggnad
 
 
Plaskdammen i Sankt Jörgens Park anlades 1944. Parken hette först Skönadalsparken efter Skönabäck som ledde vatten till dammen. Snart uppstod problem med att bäcken avsatte dy i dammen och beslut togs om ersätta bäckvattnet med kranvatten. Bäcken kulverterades. Hyddan på bilden byggdes för att hålla vattnet rent. Den är egentligen en överbyggd bassäng fylld med filtersand.
 
Text och foto: Claes Wahlöö
 
 
2019-01