Hans Bendz

Bendz HansHans Bendz, älskad husläkare i Lund, patolog, intendent vid Ronneby brunn. Född söder om landsvägen, faderlig vän till Bengt Lidforss, gift med författaren Emma Bendz.

Läs med om Hans Bendz.