Kulturportal LUND

 

Paul Rosenius

Rosenius var född i Göteborg, kom i tidig ålder till Lund, där hans far blev professor i teologi.  I Lund är han mest känd för att ha varit aktiv och Rosenius Pauldrivande i den radikala föreningen DUG och i det s.k. Tua-kotteriet. I Sverige i övrigt blev han välbekant för sitt tidiga naturvårdsintresse. Han var en tidig pionjär för fågelfotografering.

Läs mer om Paul Rosenius.