Kulturportal LUND

 

Arbetsklassens barnhem

Arbetsklassens barnhem 2
 
 
Östra Vallgatan 6 är adressen för det tvåvåningshus som fram till 1939 inrymde ett barnhem. Inskriften över porten lyder ARBETSKLASSENS BARNHEM 1883. År 1868 hade en förening bildats för att sörja för föräldralösa och utblottade arbetarbarn och 1883 kunde ett eget hus invigas.
Vanligen fanns uppemot 20 barn omhändertagna i hemmet. Från 1909 inriktades verksamheten på ”fattiga och värnlösa flickor inom Lunds församling”. Utbildningen i ”husliga göromål och handaslöjder” skulle ge flickorna möjlighet att ”bli dugliga tjänarinnor”.
 
Text och foto: Claes Wahlöö
 
Läs mer:
Lund utanför vallarna II. Bevaringsprogram. 1996
 
 
2018-10