Utrymt fredsfält

Chillida 2


Eduardo Chillidas skulptur från 1972 bortfördes 23/9 2018 från Stortorget. Förvisningen av ”Campo espacio de paz” uppges vara tillfällig (upp till några år!!!) och ha samband med en ombyggnad av Stadshallen.

Den kvarlämnade skylten kan tyvärr ge den tillfällige turisten intrycket att han står inför verket när det i själva verket är fråga om skulpturens underlag av breda kantstenar.


Chillida

Under förvisningstiden kan det vara dags att revidera den svenska titeln. Minst bör ”Rymdfält av frid” ändras till ”Rymdfält av fred” alternativt det mer poetiska ”Fältrymd av fred”. Det var inte någon ankeborgsk frid konstnären hade i tankarna utan fred i världen.

Text och foto: Claes Wahlöö

 

 

2018-10