Kandelabrarna framför Universitetshuset

KandelabernU1

 

De praktfulla lyktstolparna göts 1882 av J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstadsaktiebolag i Stockholm. De ritades av Helgo Zettervall, arkitekten bakom universitetets nämnda år invigda huvudbyggnad. Ljuset i armaturerna kom ursprungligen från gaslågor. Det kan noteras att Lund ännu vid ingången av 1946 hade 42 gaslyktor i drift, men vid årets slut fanns det bara 1 kvar. Gasljusets tid var över.


KandelabernU2 

KandelabernU3

 

 

Text & foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Mårtensson, Anders W., Gatubelysning i Lund efter 1863. Kulturen 1983.

 

 

2018-10