Svanens cykelställ

Svanens Cykelstall
 
 
Utanför apoteket Svanen står ett objekt som kanske inte alla skulle klassa som kulturhistoriskt värdefullt, men visst har det nått denna status. Idag torde cykelstället ifråga vara Lunds äldsta. Det kom nog inte dit redan 1899, snarare på 1920-talet. Entrén byggdes om 1922 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Med sin skylt erbjuder stället apotekskunderna exklusiv cykelparkering. Snart dags för ett hundraårsjubileum?
 
Text och foto: Claes Wahlöö