Kulturportal LUND

 

Ugglan - vishet flit och trofasthet

Ugglan1
 
Lunds församlingshem uppfördes 1900-01 efter ritningar av Alfred Arwidius. Mot Södra Esplanaden reser sig en hög gavel över före detta entrén till samlingssalen. På krönet sitter en skulpterad uggla (närmast en berguv). Stenreliefen under ugglan bär texten LUNDS FÖRSAMLINGSHEM BYGGDT 1900. En halmflätad bikupa ingår i kompositionen. Bakgrunden utgörs av lövade ekgrenar med ekollon.
Verksamheten i huset sammanfattas elegant i symboler. Ugglan står för vishet och bildning, bikupan för arbete och flit och eken för styrka och fasthet i tron.
”Skylten” är väl värd studium. Från gatunivån är det svårt att få syn på de mogna ekollonen. Detaljeringsgraden är mycket hög men några bin har jag inte hittat. Kikare kan rekommenderas.
 Ugglan
 
Text och foto: Claes Wahlöö
 
 
2018-09