Kulturportal LUND

 

Stadsvallen vid S:t Laurentiigatan

Stadsvallen2

 

Lunds medeltida stadsvall finns inte bevarad bara i Stadsparken. Vid Sankt Laurentiigatan kan ytterslänten av vallens nordvästra sträckning studeras. Främst på Studentskehemmats tomt men även Lindebergska skolans. I allt rör det sig om ca 120m vall. Som framgår av bilderna skulle lite fornlämningsvård inte skada. Träd och snår döljer särskilt under sommaren effektivt denna del av Lunds medeltida stadsgräns.

 

Stadsvallen1

 

Text och foto: Claes Wahlöö 

 

2018-07