Kulturportal LUND

 

Orangeriets stentavla

Orangeriet1
 

På tegelväggen vid ingången till växthusen i Botaniska trädgården finns en stor inskriftstavla av kalksten från stenbrottet i Komstad på Österlen. Ursprungligen satt den på det orangeri som 1750 uppfördes för akademins botaniska trädgård där Palaestra byggdes 1883. Tavlan räddades till historiska museet och placerades 1990 på nuvarande plats.
Man kan förstås undra hur många som kunde läsa den rätt småstilta texten högt upp på fasaden. Tavlan syns på fotot som togs någon gång 1875-80. Orangeriets murar finns för övrigt till delar kvar i Palaestra.
Den långa latinska texten anses vara författad av professor Sven Bring. I Birger Bergs lätt redigerade översättning lyder den:
 
Under beskydd av den bäste konungen Fredrik, Sveriges, Götes och Vendes konung; efter outtröttliga ansträngningar av universitetskanslern, greve Johan Gyllenborg; efter ritning av kunglige överhovintendenten, friherre Carl Hårleman; då universitetets prokansler var biskopen, doktor Johan Engeström och universitetets rektor högvälborne greve Gustav Fredrik Gyllenborg; under påskyndan av byggnadsinspektörerna, professorna Sven Bring och Lars Laurel uppfördes i Herrens år 1750 detta hus helgat åt blommorna, våren och evigheten till Skaparens ära, naturens prydnad, vetenskapernas förkovran och den studerande ungdomens nytta.

Orangeriet
 
Text och foto: Claes Wahlöö.
Bilden av Orangeriet togs av den kände lundafotografen B A Lindgren.
 
Läs mer
Engstrand, Lennart & Widén, Marie. Botans första 322 år. 2012.
 
 
2018-07