Kulturportal LUND

 

Lunds första barnkrubba

 Lunds forsta barnkrubba
 
 
År 1894 inköpte ”Frivilliga föreningen för de fattigas vård i Lund” ett hus vid Korsgatan (nr 5). Där inrättades en så kallad barnkrubba – Lunds första. Sedan länge drivs den av kommunen som barndaghem och förskola. Den gamla skylten hänger kvar och meddelar att Fruntimmersföreningen i Lund här bedriver barnavård. På skylten syns siluetterna av en flicka med en boll och en pojke med en hink. De står under grenverket till ett symboliskt skyddande träd.
Ett barndaghem behövdes säkert i det fattiga Nöden där många mödrar dessutom arbetade på den närbelägna Bindgarnsfabriken.
Fruntimmersföreningen i Lund var en ideell sammanslutning som bildats 1847 för att utöva välgörenhet bland stadens fattiga.
 
Text och foto: Claes Wahlöö
 
Läs mer
Lunds stadskärna: bevaringsprogram Krafts rote. 1983.
Lunds historia 3: modern tid. 2012.
 
2018-07