Kulturportal LUND

 

Intigheten

 Intigheten

 

Intigheten1


På Krafts torg, där gångvägarna korsar varandra framför Historiska muséet reste Uarda-akademien 1984 konstverket Intighet. Verket bestod av en metallplatta med titel fastskruvad i marken framför: Intighet: ”Intighet - Statyn rest av Uarda-akademien 29-4-1984”. Verket var en humoristisk kommentar i den lundensiska spextraditionen, till stadens oförmåga att ta beslut, bland annat kring hur torget skulle utsmyckas. Några år senare stals metallskylten och ytterligare en skylt placerades på platsen:”Intigheten stulen 1987-09-12 av okända förövare”. När sedan den första skylten återbördades fick den andra skylten sitta kvar. Strax intill har sedan ännu en skylt placerats: ”Gormann hit ser man intet, rest av Gohrmannsällskapet 1988-10-01”.


Intigheten3


Text: Annika André, foto: Claes Wahlöö

 

2018-07