Kulturportal LUND

 

Kyrkogatan 3 - SE-banken, Kino

kyg3Tvåvånings bankhus med fasader i gulrött tegel. Inredd vind i två våningar. Sadeltak med kopparplåt och takkupor. Större burspråk ovan entrén. Bruna respektive röda fönsterbågar.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun