Anna Bugge Wicksell

Bugge Wicksell AnnaHon var en av förgrundsgestalterna inom den kvinnliga rösträtts- och fredsrörelsen under årtiondena kring förra sekelskiftet. Hon var jurist och en av de första kvinnorna i Lunds stadsfullmäktige.

Läs mer om Anna Bugge Wicksell.