Kulturportal LUND

 

Före detta hemlig

Monument1


Andra världskrigets utbrott medförde en utbyggnad av civilförsvaret. Med kärnvapnen inträdde 1945 en ny hotsituation. Det är i det ljuset som bunkern i Sankt Jörgens park skall ses. Den byggdes 1957 som ledningscentral för civilförsvaret i Lund. Skyddsområdet omfattade även Kävlinge och Staffanstorp. Hemligstämpling gällde.

Den låga kullen döljer ett mäktigt skyddsrum med ett flera meter tjockt betongtak över en underjordisk anläggning i två våningar med omkring 300 kvm stora utrymmen som en gång inrymde elcentral, telefonväxel, radiorum och bostadsutrymmen. Allt som allt kunde ett hundratal personer vistas där medan bomberna detonerade över staden.  

Monument3


Skyddsrummet togs ur drift 1993 då dess funktioner överfördes till räddningsstationen på Gastelyckan. Sedan dess har dess framtid diskuterats.  En period användes den av föreningen Ung Kultur i Lund. Kanske sandfylls den så småningom. Någon mycket kostnadskrävande rivning torde inte komma på tal. Radiomasten är fortfarande i drift och numera försedd med antenner för mobiltelefoni.  

Monument2

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Eskeröd, Carita, Kommunaltekniska verk. Underlag till Kulturmiljöprogram Lunds kommun. Byggnadsantikvarisk rapport 10. 2012. 

Kniivilä, Kalle, Här skulle Lund ledas när atombomben föll. (SDS 2018-03-04)