Lunds stadsgräns

Lundstadsgräns


Du har säkert åkt förbi dem otaliga gånger när du kommit på Lunds gamla infartsvägar, men kanske inte reflekterat över att dessa gränsmarkeringar är praktiskt taget unika i Sverige. De murade stenpollarna med sina smidda skyltar kom till på initiativ av den idérike och handlingskraftige stadsingenjören Magnus Wennström. Redan den funktionalistiska stilen avslöjar tillkomsttiden, nämligen 1930-talet. Formgivningen förmedlade ett subtilt budskap – Välkommen till det moderna Lund!

Stoderna vårdas fortfarande som historiska minnesmärken, fast den gräns de markerar löstes upp vid kommunreformerna. 

Foto taget 1991.

Text och foto: Claes Wahlöö

 

2018-02