Kamprad mjölkar


Kamprad2


1994 kom IKEA-grundaren Ingvar Kamprad till Kulturen. Han skulle inviga en utställning om möbelföretagets satsning på gustaviansk design i moderniserad form. Vernissagen föregicks av ett mer jordnära evenemang där den celebre gästen visade att han fortfarande kunde mjölka en rödbrokig ko. Hon hade transporterats till museet med sin kalv. Tankarna gick givetvis till Emil i Lönneberga. Trängseln kring mjölkaren blev stor och alla kunde inte se själva mjölkningen.


Kamprad1

Aldrig har väl en sådan vardaglighet ur det förgångna bevakats av ett pressuppbåd med kameror och video. Man får hoppas att kossans ”Famous for 15 minutes” inte ledde till en depression när hon återvänt till sitt bås.

Text och foto: Claes Wahlöö