Tora Vega Holmström

Holmström Tora Vega1Tora Vega Holmström är en av Skånes stora målare. Hon levde mellan 1880 och 1967 och bodde under många år högst uppe i tornet på Bredgatan 25 i Lund. Hon ägnade sig främst åt porträttstudier och landskapsmåleri med en starkt stiliserande tendens.

Läs mer om Tora Vega