Kulturportal LUND

 

Himmelsbelysning

Heaven


På Krafts torg står fram till i mars 2018 en "ljusskulptur" av den brittiske konstnären Nathan Coley. Verket skapades 2008 och har tidigare stått uppställt i Magdeburg och Folkestone.
Budskapet kan synas glasklart, men där skylten står på en medeltida kyrkogård mellan domkyrkan och domkapitlet får man fråga sig om Guds rike numera övergivits som tankefigur av svenska kyrkan. 
"Heaven is a place where nothing ever happens"  är förstås i själva verket en reklamskylt för den ambitiösa, kommande exploateringen av kyrkans jordbruksmark vid Brunnshög.


Text: Claes Wahlöö, foto: Claes och Wiggo Wahlöö

 

2017-12