Kulturportal LUND

 

Vallen i Botan

 
Vallen i Botan
 
Längs Tunavägen och Olshögsvägen löper rester av den vall som en gång inhägnade ett åkerstycke kallat Tornalyckan. På kartan från 1704 heter området Lunde Hospitals Jord. Där anlades 1862-67  Botaniska trädgården. Vallen syns tydligast vid den östra grinden mot Olshögsvägen, men när besökaren väl fått upp ögonen för formationen är det inte svårt att följa hela sträckningen, även om vallen till stora delar är kraftigt eroderad. Som fornlämning får den betraktas som unik eftersom den är den enda bevarade från det jordbrukslandskap som en gång omgav Lund.
Värda att minnas är till exempel de stora problem som samma slags vallar beredde Carl XI:s styrkor i Slaget vid Lund 1676. Ingen vet exakt hur gammal vallen i Botan är, men så sent som 1820 förbättrades sträckan vid Tunavägen. I dag är vallen ca 485 m lång och som högst ca 1,5 m.
 
Text och foto Claes Wahlöö
 
Läs mer:
Ryding, Otto, Lund utanför vallarna. Del I. 1991.
Wahlöö, Claes & Larsson, Göran, Sextonhundrasjuttiosex. Gamla Lunds årsbok1996.
 
2017-12