Kulturportal LUND

 

En stund i Lund

En stund i Lund


En stund i lund
är namnet på den nya stadshistoriska utställning som erbjuds besökare på Kulturen. Den täcker tiden från 1500-talet till nutid och kompletterar medeltidsutställningen Metropolis.

Den nya utställningen är tänkt för alla men vill speciellt attrahera 9-12-åringar. Skolklasser är trogna besökare på Kulturen och barn i den åldersgruppen brukar vara nyfikna och kunskapssugna. I temarum berättas i text och bild hur Lund har sett ut under olika epoker, om krig och fattigdom men också om hur människor i olika samhällsklasser har levt, arbetat, vårdats och dött.

I en kikare över Lundagård kan man se hur området har sett ut vid olika tider, till exempel när parken var omgärdad av en mur och när grisar bökade i jorden.

Kyrkan och universitetet har haft stor betydelse för Lunds utveckling och bidragit till att stadens internationella prägel. Lundabor som flyttat hit från andra ställen på jorden berättar i inspelade samtal om vad Lund betyder för dem.

Avslutningsvis vill utställningen inspirera till idéer om hur man kan skapa en hållbar stad och vad Lund behöver bli bättre på.

Text: Solveig Ståhl