Kulturportal LUND

 

Bjerredsbanan - en järnväg till havet

 

 Bjerredsbanan


Längs Lokföraregatan i kanten av den nybyggda stadsdelen Sockerbruket löper en gång- och cykelbana. Den är oregelbundet tvärrandad. Ränderna liknar järnvägssyllar och ska påminna om den järnväg - Bjärredsbanan - som gick just här och som en gång var lundabornas badtåg, som tog dem västerut, till havet. Järnvägen invigdes 1901 samtidigt som Bjärreds saltsjöbad. Järnvägen blev emellertid aldrig riktigt lönsam och den lades ner sommaren 1939.

Vid cykelbanans slut – tvärs över Bryggaregatan vid Tetrapaks parkeringsplats, fanns länge en sista stump av Bjärredsjärnvägen. Den resten finns inte längre – spårstumpen revs i slutet av maj 2017 i samband med markarbeten på området.


Bjerredsbanan1


Text och foto: Ingrid André

 

2017-10