Kulturportal LUND

 

Ett förlagshus – Gleerup


Gleerupshus2
 
 
Aktiebolaget C W K Gleerup kunde 1915 inviga sitt nya förlagshus vid Vårfrugatan (8b). Byggnaden hade ritats av Henrik Sjöström. I utsmyckningen av fasaden infogade arkitekten skulpterade reliefer som berättade om verksamheten i det nya huset. På burspråket flankerar två läsande barn en vapensköld med symboler för fantasin och bildningen. 
 
Gleerupshus1

 Uppe vid takfoten syns vishetens uggla och någon sagokatt som slagit klorna i två ormar(?). Taklisten pryds av en lång rad bjällror.
Modern arkitektur betecknas oftast av en anonym stil som sällan berättar om byggnaders funktion. Det är enklare med skyltar som lätt kan bytas ut vid verksamhetsförändringar. Samtidigt går en historisk dimension förlorad.

Gleerupshus3

Text och foto
: Claes Wahlöö
 
 
2017-10