Sfinxens gåta

Sfinxen
 
 
I Botaniska trädgårdens nordöstra hörn står sedan 1978 en kvarleva av universitetetshusets ursprungliga utsmyckning.
Helgo Zettervall hade 1882 dekorerat sin skapelse med cementskulpturer. Vid huvudentrén stod fyra, väldiga kvinnogestalter som symboliserade fakulteterna. Dessa så kallade fakultetsmadammer utdömdes snart av ”den goda smaken” och togs bort redan 1902. 1952 kom turen till griparna på flyglarna och fyrfaten på takkanterna. Slutligen togs de fyra sfinxerna bort 1959. De senare var då svårt angripna av tidens tand. De nygjutna fyrfaten och griparna återkom rätt snart, men sfinxerna lät vänta på sig till 1993.
Sfinxerna på universitetshuset är djurväsen i hellenistisk tappning, rätt långt från det egyptiska ursprunget. I Zettervalls gestaltning är de till skillnad från den grekiska, kvinnliga förlagan närmast androgyna.
Sfinxen i Botaniska trädgården räddades från krossning av Byggnadsstyrelsen och uppsattes på initiativ av Uarda-akademien. Den blev modell till gjutformen för de nya sfinxerna
 
Fler Märkvärdigheter hittar man under Arkiv/Märkvärdigheter.
 
Sfinxens bak
 

Text och foto: Claes Wahlöö

 

 

2017-09