Kulturportal LUND

 

Läs mer

kyg19Trevåningshus uppfört 1876 av byggmästare J. H. Mortensen, som med största sannolikhet även var husets arkitekt. Huset var ursprungligen inrett till en större bostadslägenhet i varje plan. Interiören är kraftigt ombyggd.

Byggnaden har en rikt artikulerad fasad i klassicerande stil. Den höga bottenvåningen har bandrustik. Ett fem fönsteraxlar brett mittparti är utformat som en risalit med genomgående joniska pilastrar. Sidopartiernas fönster inramas av pilastrar med toskanska respektive korintiska kapital. I takvåningen en låg frontespis, flankerad av pelare med urnor.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun