Kulturportal LUND

 

Syndernas damm

Syndernas damm


I Botaniska trädgårdens sydöstra del ligger en liten damm som under 1900-talets första hälft gavs en särskild, symboliskt laddad funktion. Dit gick nämligen familjer från Nöden för att på det judiska nyårets första dag kasta sina synder i vattnet. Sedvänjan som kallas ”tashlikh” stammar från östra Europa där den uppstod under medeltiden. Synderna skulle egentligen kastas i rinnande vatten men i Lund fick dammen i Botan duga.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer
Svenson, Anna, Nöden - en shtetl i Lund. 1995. (Gamla Lunds årsbok)

 

2017-09