Kulturportal LUND

 

Stadsvallen

Stadsvallen1

 

I korsningen Ö Vallgatan/S Esplanaden står en bronsplatta på en granithäll. Den restes till minne av stadsvallen och den medeltida gatusträckningen. Den visar stadsvallen, vallgraven och det medeltida gatunätet. Bronsplattan kom på plats efter en ombyggnad av korsningen 1990. Efter en het debatt hade åtta träd fällts och den markering av sträckningen av den gamla stadsvallen som gatan utgjort hade förstörts för att korsningen skulle få bättra sikt och trafiken på Ö Vallgatan skulle minska.

Stadsvallen som började byggas på 1100-talet var 3700 meter lång och 2,5 meter hög och längst upp på vallen fanns det en träpallisad. Mellan 1662 och 1811 fungerade vallen som tullgräns tillsammans med torn vid tullarna. I slutet av 1700-talet började vallen raseras. Idag finns endast en bit av vallen kvar i stadsparken och en mindre del vid Laurentiigatan.


Stadsvallen2

                                          Minnesmärkets plats i korsningen S. Esplanaden/Ö. Vallgatan.
                                          Mer att läsa om Stadsvallen hittar man här.

                                          Och andra Märkvärdigheter hittar man här.


Text: Annika André, foto: Claes Wahlöö


2017-08