Kulturportal LUND

 

Minnesbänkar

Minnesbänkar6
 
 
En engelsk sedvänja introducerades i Lund 2007 då två dedicerade bänkar placerades i Stadsparken. De står öster om Stadsparkskaféet på ömse sidor om den breda trappan ned till planen med fontänen. Den ena är tillägnad Benny Jönsson och den andra ett 100-årsjubileum för ordenssällskapet Odd Fellow. Jönsson var moderatpolitiker i Lund och Region Skåne.
År 2016 tillkom en betydligt mer avancerad bänk i form av en svart stenskulptur på Krafts Torg. Signerad Stuart Wood och Ellen Hägerdal är den tillägnad Åke Hägerdal (1944-2009), jur kand, affärsman och på olika sätt djupt engagerad i Lunds studentkår.
 
 
Minnesbänkar1Minnesbänkar2
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Minnesbänkar3
 
Text: Claes Wahlöö, foto: Gunnar Menander och Claes Wahlöö

Fler märkvärdigheter hittar man under Arkiv/Märkvärdigheter
2017-07