Kulturportal LUND

 

Kyrkogatan 23

Kyrkog23

I korsningen mellan Kyrkogatan och Sankt Petri Kyrkogata ligger ett korsvirkeshus vars äldsta delar troligen är från 1740-talet. En gång i tiden var detta en s k studentkasern och gick under namnet Lövkojan. Studentkasernerna uppstod under 1800-talet och innebar att husets ägare hyrde ut flera rum till studenter.

Det lär ha funnits omkring 25 sådana studentkaserner i Lund. Dessa fick ofta spektakulära namn som t ex Betlehem, Jerusalem, Jeriko, Långholmen och Röda Helvetet. På Sankt Petri Kyrkogata låg studentkasernen Glädjen, men den byggnaden är riven sedan många år.

Huset på Kyrkogatan 23 är som nämnts byggt på 1700-talet, men också ombyggt vid flera tillfällen (1834, 1897, 1944 och 1978). Läs mer om byggnaden och dess historia här.

För att läsa mer om detta objekt, se bilder, pressklipp mm... välj någon av rubrikerna i menyn överst till vänster.