Kulturportal LUND

 

Beredd till bådadera

Beredd


Universitetets valspråk Beredd till bådadera är titeln på Universitetshistoriska sällskapets årsbok för 2017. Den anspelar också på samspelet mellan universitetet och omvärlden genom tiderna men med fokus på de senaste femtio åren. Ända sedan dess tillkomst för 350 år sen har Lunds universitet haft en närhet till kontinentens lärdomsvärld och internationellt vetenskapligt utbyte har hört till lärosätets vardag.

Ett av många uttryck för universitetets ambitioner att ha kontakt med världen även utanför akademin och bedriva folkbildning är det klassiska TV-programmet Fråga Lund som sändes första gången 1962.  Historikern Johan Östling skriver om det populära programmet som lyckades med att både sprida kunskap och vara underhållande och gjordes i flera versioner under åren.  Årsboken har redigerats av Gunnar Broberg och David Dunér, båda professorer i idé-och lärdomshistoria.

Text: Solveig Ståhl

 

2017-04