Kulturportal LUND

 

Nyplåtat

Nyplåtat

 

Det mäktiga tornet på hörnhuset L Gråbrödersgatan/Kyrkogatan har under  2016 fått sin huv reparerad och omtäckt med kopparplåt. 
Än så länge   lyser plåten blank och grann. Spiran är ny med förgyllda detaljer.   
Byggnaden uppfördes uppfördes i två etapper, 1906 och 1911 efter ritningar av T Wåhlin resp. Fr. fredriksson. Stilen är nationalromantisk.

Text och foto: CW

 

2016-12