Kulturportal LUND

 

Ny bok: Zettervall i Lund

Zettervallkyrka


Att Lunds domkyrka ser ut som den gör beror på Helgo Zettervall. Mycket annat i Lund beror också på Helgo Zettervall.

Nu får vi veta väldigt mycket mer om den arkitekt som satt sin prägel på Lund. Föreningen Gamla Lundsårsbok 2016 har skrivits av Anders Bodin, som är kulturarvsexpert på Statens fastighetsverk.Zettervallbok

”Jag har ägnat 35 år åt Helgo Zettervall på hobbybasis. Nu har jag sedan en id känt att jag måste gå vidare”, sa Anders Bodin när han kom till Lund för att presentera sin bok: Zettervall i Lund. Denna bok är en föraning om den avhandling som Bodin skrivit och som han disputerar på vid Kungliga tekniska högskolan.
”Detta är boken om Zettervall i Lund. Avhandlingen beskriver hela Sveriges Zettervall”, förklarar Anders Bodin.

Helgo Zettervall  kom till Lund 1860 och verkade här i 20 år. Bostad och kontor hade han i den villa han själv ritade på Sandgatan.
Han blev domkyrkoarkitekt och i boken berättas om hans arbete, förslag och omfattande diskussioner om Lundadomen.

”Det var inte en restaurering Zettervall utförde, utan en ombyggnad”, förklarar Anders Bodin och avslöjar därmed något av de rön han lägger fram i sin avhandling.

Helgo Zettervall var mycket produktiv. Också Universitetshuset och planläggningen av Universitetsplatsen är hans verk liksom Palaestra et odeum. Allhelgonakyrkan är också ritad av Zettervall liksom Gamla kirurgen. Familjen Gleerups sommarvilla Sunna ritade han också. Av den ursprungliga snickarglädjen finns inte mycket kvar. Av Tuna slott finns inget kvar. Det revs 1948.
I föreningen Gamla Lund är man stolt över sin årsbok, som är den första omfattande dokumentationen av vad Helgo Zettervall åstadkom i Lund. Det är också en vacker bok med många illustrationer. Den är formgiven av Mako Fukada.


Text:  Ingrid Nathell

Läs mer:
Bodin, Anders, Zettervall i Lund. Arkitektur och stadsbyggnad i 1800-talet. 2016. (Gamla Lunds årsbok).
Lundaprofilen Helgo Zettervall.