Kulturportal LUND

 

Tavlorna i Mårtensporten - entrén till Carlssons trädgård

 År 1939 slog Albin Carlsson upp grindarna till sin utomhusservering i kv. Galten. Från Mårtenstorget nåddes Carlssons Trädgård genom en gammal körport i ett av husen vid torgets sydsida. Porten blev en så viktig entré för kaférörelsen att den 1942 förstorades med stora målningar som skyddades bakom glas. Porten kom att kallas Mårtensporten.
Dekorationsuppdraget gick till den då lundabaserade konstnären Holger Charpentier (1910-1991). 

 

Charpentier8           Botulfsplatsen på väg från ateljén till Carlssons trädgård. Bilden togs på Kiliansgatan av Waldemar Wahlöö. Mannen t.h. är Holger Charpentier.

I sviten ingår tre motiv från Carlssons trädgård. 
Målningen med torghandlarnas parkerade vagnar och tjudrade hästar är hämtat från den gård som "Mårtensporten" leder till. Mårtenstorget är självt med på en målning. 

Botulfsplatsen full med gula SJ-bussar är kanske inte ett uppenbart val när stadens själ ska fångas, men målningen har ett stort dokumentariskt värde.
Lundagård med AF i bakgrunden får representera det akademiska Lund. 

Solen skiner i alla målningarna och färgerna är klara. Något var nog Idylliseringen betingad av världssituationen. Krigets verklighet antyds med ett par infanteriofficerare i idyllen.  
Flera ”kändisar” i dåtidens Lund finns avbildade. I Lundagård går Sydsvenskans redaktör Waldemar Wahlöö och i Carlssons trädgård syns 
ett par som bör vara den välkände domkyrkovaktmästaren Oscar Jönsson med fru. Det är nog konstnären själv som i blå kostym och med 
pipan i handen gungar i en av trädgårdsstolarna.

 

CharpentierCharpentier5

 

Charpentier2Charpentier3

 

Charpentier7Charpentier9

 

Charpentier4Charpentier6

 

Målningarna togs ned på 1970-talet och placerades inne i Tornabanken. Då omgestaltades portgången och döptes om till det numera förvirrande Tornaporten.
För några år sålde Crafoords auktioner målningarna för Sparbanken Skånes räkning. 

Text: Claes Wahlöö

Fotografierna av tavlorna kommer från Crafoords dokumentation.

 

2016-08