Kulturportal LUND

 

Mer om Kyrkogatan 7

GM_kyrkog1I hörnet Kyrkogatan och Klostergatan ligger det hus som var Sparbanken Finns första bankpalats, och som man lät uppföra 1874. Fram till dess hade banken haft sina lokaler i gamla rådhuset, men nu fick man för första gången en egen byggnad.

Överst på gaveln finns en klocka, uppsatt 1881, vilken var till stor nytta för lundaborna. Det var nämligen inte så vanligt med klockor på den tiden. Gathörnet utanför kallades allmänt för Kritiska hörnan. Härifrån kunde man lätt komma till alla bankerna i staden för att omsätta växlar. Man var tvungen att göra detta innan en särskild tid på dagen, annars protesterades växeln. Om man saknade tillräckligt med namn på växeln kunde man ställa sig i Kritiska hörnen med förhoppning om att kunna haffa någon för att efter det snabbt ta sig till aktuell bank för att få växeln omsatt.

Läs mer om byggnaden och dess historia här