1907

Av flera kartor med titeln ”Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar”, signerad August Bernhard Jakobsson visar vi denna från 1907.

Det är en tryckt karta som bl a finns på universitetsbiblioteket i Lund, på stadsbiblioteket i Lund och på Kulturen i Lund. August Bernhard Jakobsson (1844-1919), var stadsingenjör och stadsarkitekt i Lund 1876–1916.