1876

”Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar” av Frans Emil Viktor Palmkrantz, kommissionslantmätare i Malmöhus län, är en karta som redovisar gator med avvägda höjder, allmänna platser, offentliga byggnader samt tomtindelning med fastighetsbeteckningar.

Originalet till kartan finns på Lunds lanmäteri, men dessutom finns kartan i tryckt variant bl a på Kulturen, stadsbiblioteket i Lund och på universitetsbiblioteket i Lund.