Kulturportal LUND

 

1853

Den tryckta kartan, ”Karta öfver staden Lund med dertill lydande ägor”, ingår i ”Atlas öfver Sveriges städer med alla deras egor och jordar, jemte arealbeskrivningar”.

Atlasen omfattar 89 kartor som upprättades 1853-1861. Den tillkom för att ligga till grund för städernas beskattning. Kartan är upprättad av Gustaf Ljunggren som bl a var styresman för Rikets Ekonomiska Karteverk. De då färdiga kartorna i kartverket fick pris vid en utställning i Paris 1855.